เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือเกษตรกรนิคมสร้างตนเองพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา อิสเหาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ร่วมหารือเกษตรกรนิคมสร้างตนเองพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการจัดการด้านอาหารและคุณภาพน้ำของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินด้วยอาหารสดของกลุ่มต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ นิคมสร้างตนเองพัฒนานิคม จ.ลพบุรี


 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น
ข้อมูล : สมหญิง ดาวเรือง
ภาพ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง67 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 189 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2982 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5278 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5278 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ