เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน
นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมงาน "เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน" ครั้งที่ 13 ทั้งนี้ ได้นำทีมอาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการประกอบอาหารจากเห็ดตับเต่าและการประกวดเห็ดตับเต่างาม พร้อมทั้งร่วมนำเสนอนิทรรศการภายใต้ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อพสธ.-มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น
ข้อมูล/ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล75 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 184 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2977 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5273 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5273 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ