ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

เอกสารแนบ : cf20240610145339.pdf

ข้อมูลจาก : พัชราวดี วิติจั่น


42 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1487 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1511 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1511 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ