เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ

นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินเลือกตั้งฯ
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยเปิดหน่วยเลือกตั้งในเวลา 08.30 – 15.00 น.
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนจนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 15.00 น. และทำการนับคะแนนเลือกตั้ง ในเวลา 15.05 น. โดยมีผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
ได้แก่ อันดับ 1 อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อันดับ 2 อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย 

จัดทำ/ภาพ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล: สมหญิง ดาวเรือง69 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1512 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1536 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1536 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ