เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดินในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดิน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อให้บริการแก้ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร“ ครั้งที่ 3/2567 โดย นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ วัดเสนานิมิต ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล/ภาพ: พุทธิษา แสนแก้ว63 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1517 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1541 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1541 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ