เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมโครงการ “2024 Rakkaew EmpowerU Camp”

อาจารย์ ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้ว มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย นายเชาวนินทร์ ศิริหงษ์ นายดิงโก้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวศรสวรรค์ ปาร์มวงศ์ นายสิริโรจน์ มดน้อย และนายสิทธิพันธ์ เอี่ยมตุ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วม
“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะ ความรู้
ความเข้าใจของผู้นำนิสิตนักศึกษาทีมรากแก้ว ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาแนวคิดโครงการที่สร้างสรรค์ เกณฑ์และลักษณะของโครงการรากแก้ว เสริมทักษะความรู้ด้านการพัฒนาโครงการ และให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการ
ให้แก่นิสิตนักศึกษาทีมรากแก้ว ให้สามารถพัฒนาโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567  ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม จังหวัดนครปฐม

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล/ภาพ: กองพัฒนานักศึกษา71 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1516 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1540 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1540 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ