เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" ประจำปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day"
โดยมี อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดีเป็นประธาน ในการนำบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) อย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น79 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1512 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1536 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1536 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ