เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 (SUN Thailand) โดยจัดประชุมที่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และเข้าศึกษาดูงาน
ที่ ส่วนร่วมสมัยและส่วนท่องเที่ยวสวนเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ตำบลแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม
และศึกษาดูงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 53 แห่ง

 

จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล/ภาพ: ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล, ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์60 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1511 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1535 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1535 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ