เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2567 - 2571)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2567 - 2571) เพื่อเตรียมการดำเนินการและการจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ/ภาพ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล: สมหญิง ดาวเรือง77 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1507 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1531 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1531 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ