เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินสถานที่การใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานจัดประชุมหารือการทำข้อมูลสถานที่ใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผน อัพเดทข้อมูล และเตรียมรองรับการประเมินสถานที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำ/ภาพ: พัชราวดี วิติจั่น ข้อมูล: ญาดา มหิทธิรุกข์

 82 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1503 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1527 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1527 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ