เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐาน
สู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1” โดยมี นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

จัดทำ/ข้อมูล: พัชราวดี วิติจั่น ภาพ: สุกัญญา นาคแผ่น77 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 22 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1502 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1526 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1526 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ