เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Food Showcase “TASTE OF INNOVATION” นวัตกรรมอาหาร R&D

คณะเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่ การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 “Taste of Innovation”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์อาหาร
ซึ่งเป็นฝีมือในการพัฒนา จากบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มาทดลองตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนมาร่วมจำหน่ายจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ ที่มีการนำเสนอดีเด่น รางวัลผู้เข้าเรียนดีเด่น และมีโปรโมชั่นให้กับผู้เข้าชมงานมากมายสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหารที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567
ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น

 76 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1491 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1515 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1515 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ