เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Buffalo Heritage ให้ความรู้การผสมเทียมควายไทย
การตรวจคุณภาพน้ำนมควายไทย โดย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และให้ความรู้การทำไอศกรีมนมควาย โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แก่ประประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ควายไทย พัฒนาสายพันธุ์ควายสวยงาม สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ

เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
ณ บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1001117835353804&type=3

 

ข้อมูล/ภาพ: อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม จัดทำ: พัชราวดี วิติจั่น 85 ครั้ง

Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 28 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1508 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1532 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1532 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ