เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 112 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 59 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย | 20 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9096
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 177 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2970 ครั้ง
  • ปีนี้ : 5266 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 5266 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 ::คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ:: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ