เมนูหลัก
เว็บบริการ

งานวิจัย

                                        ชื่องานวิจัย

ดาวน์โหลด

รายงานผลงานวิจัยผลของออกซินและบราสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตปาล์มน้ำมัน 2556
รายงานการใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดกับปาล์มน้ำมัน 2555
รายงานการใช้ปุ๋ยน้ำกับปาล์มน้ำมัน 2553
ผลของการเตรียมเนื้อลำไย  เงาะ  และลิ้นจี่  ก่อนการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟาเรดตามด้วยลมร้อนต่อปริมาณน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ