เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตลาดแรงงาน
 • จบเกษตรทำงานที่ไหนบ้าง ดูเลยจ้า >>>
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือนเมษายน 2563
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือนมีนาคม 2563
 • บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 • สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง
 • กรมประมงเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
 • ดูข้อมูลการรับสมัครงานอื่นๆ ทางด้านเกษตรที่ www.jobthai.com
 • บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานสินค้าหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
 • บริษัท ที.เค.อีควิปเมนท์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
 • บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลท์ จำกัด รับสมัคร  หัวกน้าฝ่ายผลิตอาหารช้าง
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน

  ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  จำนวน 2 อัตรา

 • บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครด่วน หัวหน้าฝ่ายผลิต 30 อัตรา และควบคุมคุณภาพ 20 อัตรา
 • บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัคร สัตวบาลประจำฟาร์มไก่พ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 10 อัตรา
 • บริษัท สิทธินันท์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตหลายตำแหน่ง
 • บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด / BRF (Thailand) Limited. รับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา
 • ประกาศรับสมัครพนักงานส่งเสริมการขาย และพนักงานขาย
 • ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศรับสมัครงาน ฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิม จ.สุพรรณบุรี
 • ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส.พี ฟาร์มการเกษตร จำกัด
 • ประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 • ทำเนียบสถานประกอบการฝึกงานภายนอก ปีการศึกษา 2557
 • ทำเนียบสถานประกอบการที่รับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 • สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
 • สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
 • สถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า)