เมนูหลัก
เว็บบริการ

ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านการทำคลอดสุนัขและการสุขาภิบาล

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าให้ความรู้เรื่องทักษะในด้านการจัดการ การเลี้ยงสุนัขหลังคลอด การดูแลสุนัข การทำคลอดสุนัข และการสุขาภิบาลคอกสุนัข พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและผู้ต้องขังที่ดำเนินการฝึกอาชีพ ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้ผู้ต้องขังเลี้ยงสุนัขเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา